Met hart, hoofd en handen je grenzen verleggen

vliegtuig_wit3

'Laat zien wat je kan!'

Activiteiten

 


1. IndiaReyes - Najaar 2015 / voorjaar 2016

Uitwisseling van een groep van 7 Nederlandse studenten (met een visuele beperking) met ervaringdelers op een Indiase Blindenschool. In dit project gingen ze samen de uitdaging aan hun mogelijkheden te ontdekken en in te zetten, en daarbij - letterlijk hun grenzen te verleggen.

De IndiaReyes was voor allen een zeer levensverrijkende ervaring. Middels steun van familie en vrienden, sponsoractiviteiten en fondsewerving is het gelukt de verre reis naar India mogelijk te maken en een week lang te verblijven op een Blindenschool en zich daar op geheel eigen wijze te profileren. (Dit project krijgt in het voorjaar van 2017 een vervolg.)

 

2. School-support - Zomer 2016

Uitwerking van de vraag van de Indiase Blindenschool om te helpen bij het óvereind houden' van de school, onder meer door onderwijskundige ondersteuning en professionalisering. Twee weken lang draaide TRF persoonlijk mee op school en heeft observaties en video-interactie begeleiding gedaan en met het schoolteam plannen gemaakt en hen uitgedaagd verder te gaan op de ingezette weg. (Dit project krijgt in 2017 een vervolg.)

 

3. Sportweekend - Voorjaar 2017 [18-19 februari]

Organisatie van een 'grensverleggend' sportweekend vóór en dóó'r jonmgeren met een visuele bepwerking. Senior-jongeren vormen de organisatie en zijn tegelijk rolmodel voor de junioren. Doel is om in een informele setting in contact te komen met ervaringsdelers en uitdagende sporten uit te proberen en daarin de uitdaging aan te gaan om eigen mogelijkheden te ontdekken en in te zetten en zo mogelijk grenzen te verleggen.

 

4. Stage - Begin 2017

Grensoverstijgende stage in Nederland van een contactpersoon uit India, ter oriëntatie op de activiteiten van TRF in Nederland, waaronder eerdergnoemd sportweekend.

 

[...]